VV BERKUM

Sponsoren

         VV Berkum App
        
  apple         android
        Wedstrijdprogramma
           Standen & Uitslagen

facebook  twitter  instagram

Belangrijkste veranderingen amateurvoetbal 17 / 18

In het seizoen 2017/'18 zijn er door de KNVB een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd in het amateurvoetbal. Twee van de belangrijkste wijzigingen zijn hieronder nog eens toegelicht.

 

1. Verplaatsen van wedstrijden in datum en/of tijd

Categorie A

In categorie A mag in onderling overleg tussen beide teams een wedstrijd alleen worden verplaatst naar een datum gelegen voor de oorspronkelijke wedstrijddatum. Binnen de periode van de flexibele winterstop (zie speeldagenkalender) mag een wedstrijd ook naar achteren worden verplaatst.

Verenigingen kunnen tot acht dagen voor de wedstrijd via de accommodatiebezetting van Sportlink eenzijdig de aanvangstijd aanpassen. De deadline wordt ook in de accommodatiebezetting bij de betreffende wedstrijd vermeld. Dit geldt voor alle wedstrijden in de categorie A, met uitzondering van de standaardteams heren, vrouwen tot en met de eerste klasse en alle divisiewedstrijden in het jeugdvoetbal. Alle betrokkenen krijgen nadien via de wedstrijdwijzigingen hiervan bericht. Binnen de acht dagen kan een wedstrijd alleen worden verplaatst in onderling overleg en met goedvinden van de competitieleider. Het verplaatsen van een wedstrijd telt niet mee als snipperdag.

Categorie B

In seizoen 2016/’17 was het toegestaan wedstrijden in onderling overleg naar een andere datum te verplaatsen die lag binnen 42 dagen na de oorspronkelijke speeldagdatum en vóór het einde van de competitie.

In seizoen 2017/’18 mogen wedstrijden die vastgesteld staan in de periode van 23 september t/m 31 januari wel in onderling overleg verplaatst worden, maar deze moeten wel in deze periode gespeeld worden. Wedstrijden die vastgesteld staan in de periode van 1 januari t/m 1 juni mogen in onderling overleg verplaatst worden, maar moeten gespeeld zijn voor de laatste twee competitierondes van 19/20 en 26/27 mei. De onderlinge afspraak moet zijn gemaakt vóór de oorspronkelijke speeldagdatum.

2. Baaldagen / Snipperdag

De aanduiding "baaldag" wordt gewijzigd in "snipperdag". In seizoen 2016/’17 is het aantal snipperdagen teruggebracht van twee naar één, met de bedoeling de snipperdag in seizoen 2017/’18 af te schaffen. Echter, besloten is dat de clubs ook in seizoen 2017/’18 voor ieder team uitkomend in de categorie B de beschikking hebben over één snipperdag.

Copyright © 2015. All Rights Reserved VV Berkum.