• Op zaterdag 29 Juni vindt op sportpark de Vegtlust de 21e editie plaats van de ‘Berkum Voetballadder’. Een gezellige afsluiting van het seizoen. Opgave is mogelijk tot en met maandag 24 Juni a.s.. De toernooiwedstrijden beginnen rond 10.00 uur, dat is echter wel afhankelijk van het aantal deelnemende teams. Als de animo groot is, dan starten we eerder.

  Het toernooi staat open voor iedereen die een binding heeft met de voetbalvereniging Berkum (leden en oud-leden met hun familie en vrienden) of met de wijk Berkum (inwoners en oud-inwoners met hun familie en vrienden). Inschrijving per team. Dat mag een vriendenteam zijn, een team uit je straat, een team uit je klas of iets dergelijks, als de teamleider en minstens de helft van de spelers maar binding hebben met Berkum of met de VV Berkum.

  Opzet Berkum Voetballadder

  De Voetballadder wordt gespeeld op halve velden, een deelnemend team bestaat daarbij uit 5 spelers en een keeper. Een echte leeftijdsgrens kennen we niet, oorspronkelijk werd het hoofdtoernooi gehouden voor 16 – 80 jaar, inmiddels ligt de ondergrens bij ± 13 jaar.

  Elk team dient te beschikken over een teamleider, die er op toeziet dat zijn/haar eigen spelers in de geest van het toernooi voetballen, ook de spelers dienen hier van doordrongen te zijn: “Bij een potje voetbal wil je winnen, maar op dit toernooi is meedoen belangrijker dan winnen, we willen er vooral een gezellige afsluiting van het voetbalseizoen van maken!” Elk team dient tevens voor een scheidsrechter te zorgen!

  Op een gegeven moment moet het speelrooster worden vastgesteld en de teams worden ingelicht, dan sluit de inschrijving, of eerder als het maximum aantal teams is bereikt. Een team hoeft niet specifiek alleen uit dames/meisjes of alleen uit heren/jongens te bestaan.

  De opgave moet bestaan uit:

  1. De namen van de spelers/speelsters (+ leeftijdsindicatie van de groep).
  2. Een fatsoenlijke en gemakkelijk uitspreekbare naam voor het team.
  3. De scheidsrechter die namens het team een aantal wedstrijden zal leiden.
  4. De teamleider / contactpersoon (met e-mail adres).

  Opgave per team uitsluitend via het e-mail adres: berkumladder@hotmail.com.