• Aangepaste regels en richtlijnen coronabeleid.

  Afgelopen dinsdag 29 september jl. meldden we op de site dat we ons ‘Coronaprotocol VV Berkum’ zouden aanpassen naar aanleiding van de nieuwe Corona regels en richtlijnen.

  Het sportprotocol NOC*NSF omvat 7 pagina’s. We hebben ervoor gekozen de nieuwe coronaregels en richtlijnen op compacte wijze te publiceren.
  Maar als je wilt kan je altijd ‘het protocol verantwoord sporten’ raadplegen. Klik hier.

  Hier volgen de aanpassingen van de regels op hoofdlijnen.
  ·       Geen toeschouwers, geen ouders bij wedstrijden en trainingen.

  ·       Bij uitwedstrijden van jeugdspelers (t/m 19 jaar) vallen de chauffeurs onder
          de teambegeleiding. U
  itgangspunt: carpoolen.
  ·       De Grote en Kleine Kantine zijn gedurende de gehele week gesloten.
  ·       Kleedlokalen/douches worden niet gebruikt door VV Berkum teams.
  ·       Maximaal 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd verzamelen en na de
          wedstrijd het sportpark 
  direct verlaten.
  ·       Wedstrijdtafel aanwezig.
  ·       Het via onze site aanmaken/bestellen van tickets om toegang te krijgen tot
          het sportpark is buiten w
  erking gesteld.

  Het eerder gepubliceerde ‘Coronaprotocol VV Berkum’ is op een paar onderdelen aangepast aan de nieuwe regels. Klik hier.

  Inmiddels weten we dat de gemeente, zowel doordeweeks als op de wedstrijddag, er nauwkeurig op toeziet dat de sportaccommodaties in Zwolle de nieuwe corona regels en richtlijnen naar behoren naleven.  

   Algemeen Bestuur VV Berkum