• Aanpassingen Coronaprotocol VV Berkum.

  Tijdens de landelijke persconferentie van minister-president Mark Rutte en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge zijn nieuwe maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze landelijke maatregelen gelden vanaf vandaag (dinsdag 29 september) vanaf 18.00 uur en zijn in elk geval voor de komende drie weken van kracht.

  Aanpassingen Coronaprotocol.
  In navolging van deze maatregelen zal ons eerder opgestelde ‘Coronaprotocol VV Berkum’ worden aangepast. In ieder geval op onderstaande punten:

  • De Grote en Kleine Kantine zijn gedurende de gehele week gesloten.
  • Toeschouwers zijn niet toegestaan bij wedstrijden en trainingen.
  • Het via onze site aanmaken/bestellen van tickets om toegang te krijgen tot het sportpark is (aldus) buiten werking gesteld.
  • Kleedlokalen/douches worden niet gebruikt.

  Wat blijft.
  De wedstrijden gaan gewoon door. In het verlengde daarvan blijft het rooster van vrijwilligers voor de Wedstrijdtafel en het ranja schenken ongewijzigd.


  In afwachting van verdere uitwerking overheidsmaatregelen.
  Op hoofdlijnen zijn de overheidsmaatregelen duidelijk. Maar er blijft nog wel een aantal open einden voor ons als vereniging. In het Algemeen Bestuur is afgesproken dat we nadere informatie afwachten van de KNVB, het NOC*NSF en evt. de gemeente over detailzaken.

  Uiterlijk vrijdag komen we daarmee naar buiten of zoveel eerder op basis van bovengenoemde nadere informatie.

   

  Algemeen Bestuur VV Berkum