• Agenda Algemene Ledenvergadering

  Op woensdag 21 november 2018 wordt de Algemene Ledenvergadering voor alle leden van 16 jaar en ouder gehouden. De vergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in het clubgebouw Grote Kantine.

  De agenda voor deze vergadering ziet er als volg uit. 

  Agenda

  1. Opening

  2. Ingekomen stukken en mededelingen (afmeldingen en in te brengen stukken s.v.p. schriftelijk melden bij de secretaris Aart Schippers)

  3. Herverkiezing bestuur 1)

  4. Herverkiezing leden Beroepscommissie 2)

  5. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 22-11-2017 (bijlage 1)

  6. Jaarverslag Secretaris 2017-2018 (bijlage 2)

  7. Jaarverslag Penningmeester 2017-2018 (vanaf 19.00 uur ter inzage)

  8. Verslag Kascommissie en benoeming

  9. Begroting 2018-2019

  10. Contributie seizoen 2019/2020 3)

  11. Jubilarissen

  12. Vrijwilliger van het jaar

  ---------------------------------- pauze ----------------------------------

  13. Vrijwillgersbeleid

  14. Rookbeleid

  15. Rondvraag

  16. Sluiting

   

  Toelichting

  1) Herverkiezing leden Algemeen Bestuur (zie rooster hieronder). Op deze ALV zijn twee leden herverkiesbaar. 

  Naam                           datum (her-)verkiezing  datum aftreden         datum herverkiezing

  Henk-Jan van der Veer   18-11-2015                       2018                         Op ALV 2018
  Aart Schippers               18-11-2015                       2018                         Op ALV 2018
  Jan Teun Fuller              20-11-2016                       2019                         Op ALV 2019
  Feico van der Ploeg        20-11-2016                       2019                         Op ALV 2019
  Sascha Schuurman        16-11-2016                       2019                          Op ALV 2019
  Rob van Essen               16-11-2016                       2019                         Op ALV 2019

  2) Herverkiezing leden Beroepscommissie.

  Sedert november 2014 beschikken we over een zg. Beroepscommissie. De commissie heeft tot taak zorg te dragen voor de behandeling van beroepen op beslissingen van het bestuur van de VV Berkum. De (5) leden van de Beroepscommissie zijn op de ALV van 2014 benoemd. Door omstandigheden zijn er inmiddels twee leden afgetreden, voor wie inmiddels één vervanger is gevonden. We zoeken nog naar een kandidaat uit de afdeling Vrouwen.

  Op deze ALV is aan de orde:
  a) Herbenoeming van 3 leden.
  b) Benoeming voorgedragen nieuw lid.
  Ter vergadering worden de namen van bovenbedoelde personen vermeld.

  3) Contributie 2018/2019 (met ingang van 1 juli 2018).

  • De contributie spelende leden is conform voorstel en besluit op de ALV van 22 november 2017 m.i.v. 1 juli 2018 aangepast met het prijsindexcijfer, terwijl de contributie van 35+/45+ is aangepast (mede i.v.m. doordeweekse trainingen.)
  • Op deze ALV moet besluit omtrent contributie 2019/2020 (ingangsdatum 1 juli 2019) genomen worden. Het AB komt met voorstel en toelichting.

  2018/2019                      jaarbedrag
  niet-spelend                      € 75,00
  Pupil                               € 205,25
  Junior                             € 245,50
  Senior                             € 285,95
  deelnemers 35+/45+       € 150,00