• Agenda Algemene Ledenvergadering

   

   
  Aan
  : Alle leden van 18 jaar en ouder
  Betreft : Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
  Datum : Woensdag 22 november 2023
  Aanvang : 20:00 uur
  Locatie : Kantine, Sportpark de Vegtlust

   

   Agenda

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken en mededelingen (Afmeldingen en in te brengen stukken s.v.p. schriftelijk melden bij de interim-secretaris Alicia Weenink).
  3. Herverkiezing bestuur (toelichting 1)
  4. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 30-11-2022 (bijlage 1)
  5. Jaarverslag Secretaris 2022-2023 (bijlage 2)
  6. Jaarverslag Penningmeester 2022-2023
  7. Verslag Kascommissie en benoeming
  8. Begroting 2023-2024
  9. Contributie seizoen 2023-2024 (toelichting)
  10. Jubilarissen
  11. Vrijwilliger van het jaar
   ---------------------------------- pauze ----------------------------------
  12. Statutenwijziging m.b.t. de WBTR (bijlage 3)
  13. Zaalvoetbal
  14. Uitkomsten enquête
  15. Beleidsplan 2024-2027 (bijlage 4)
  16. Rondvraag
  17. Sluiting

  Voor de bijlagen verwijzen wij graag naar de eerder verstuurde email.

  Graag tot ziens op de 22e November. 

   

  Algemeen Bestuur VV Berkum