• Algemene ledenvergadering Supportersvereniging

  Hierbij zijn de leden van de Supportersvereniging VV Berkum uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergadering van de  Supportersvereniging zal plaatsvinden in de kleine kantine op het sportpark "de Vegtlust" op woensdag 26 februari 2020, aanvang 20.00 uur. 

  De agenda van de ledenvergadering Supportersvereniging ziet er als volgt uit:

  1.            Opening.
  2.            Ingekomen/uitgaande stukken.
  3.            Notulen vorige ledenvergadering van 27 februari 2019
  4.            Jaarverslag secretaris
  5.            Jaarverslag penningmeester en begroting 2020
  6.            Verslag kascommissie
  7.            Benoeming kascommissie
  8.            Bestuursverkiezing.
                 Statutair aftredend: Albert Oelen (herkiesbaar), Gerald Tijhuis (herkiesbaar), 
                 Laura Meertens (herkiesbaar), Maud Kip (herkiesbaar).
                 Tot 24 uur voor aanvang van de vergadering kunnen nog tegenkandidaten worden ingediend voor 
                zitting in het bestuur.
  9.            Rondvraag
  10.          Sluiting 

  De notulen van vorige algemene ledenvergadering en het jaarverslag zijn te lezen vanaf 19.30 uur voorafgaand aan de algemene ledenvergadering.

  De secretaris


  P.S.
  Noteer alvast in uw agenda de eerstvolgende activiteiten van de supportersvereniging:
  Pokertoernooi op vrijdag 27 maart
  Paaskaarten dinsdag 31 maart
  Klootschieten op vrijdag 24 april
  Fiets puzzeltocht op Hemelvaartsdag, donderdag 21 mei


  Nog geen lid van de Supportersverenging? Voor  € 7,50 per jaar is het hele gezin al lid!! Aanmelden kan via de webpagina of bij een van de bestuursleden van de Supportersvereniging.

  Meer informatie van en over de supportersvereniging is te vinden via de website www.VVBerkum.nl >>tabblad vereniging >> Supportersvereniging

  Hier komt de eerste regel tekst ... (vul hier aan)