• Bewakingscamera’s op sportpark De Vegtlust

    In toenemende mate worden we op sportpark De Vegtlust geconfronteerd met vandalisme en overlast. Om dit te voorkomen zijn er recent bewakingscamera’s geïnstalleerd op het sportpark, met als doel het bewaken van onze eigendommen. Deze bewakingscamera’s zijn geïnstalleerd in de buitenruimtes en registreren 24 uur per dag. Vanzelfsprekend gaan we als bestuur zorgvuldig om met de toegang tot en het gebruik van de beelden. Hiertoe is een camera-protocol opgesteld, welke via deze link is te vinden op de website van vv Berkum. Via het menu is het protocol te benaderen via Vereniging > Sociale veiligheid > Camera protocol.


    Indien er vragen zijn naar aanleiding van dit protocol, dan kunt u zich wenden tot de secretaris van de vereniging: secretaris@vvberkum.nl.