• Business Club Berkum

  Een vereniging heeft nauwelijks bestaansrecht als er onvoldoende belangstelling is uit het bedrijfsleven. Gelukkig heeft VV Berkum over deze belangstelling niet te klagen waardoor het in staat wordt gesteld op hoog niveau te presteren. Het vlaggenschip is het eerste elftal dat op een hoog amateurniveau acteert.

  Sponsoren zijn dus belangrijk voor een vereniging en het is er de Business Club Berkum (afgekort BCB) dan ook veel aan gelegen hen toegevoegde waarde te bieden. Er worden activiteiten georganiseerd waarbij vermaak voorop staat en waar ondernemers ook in contact komen met collega’s en relaties uit de lokale sport en politiek. Hierdoor ontstaan kansen om te scoren buiten het voetbalveld. Zo blijven sponsoren enthousiast en de vereniging financieel gezond.

  Bij thuiswedstrijden ontvangen we de leden van de Business Club in de eigen Businessruimte boven de tribune. Hier kan onder het genot van een gratis hapje en een drankje gesproken worden over zaken, privé en natuurlijk de wedstrijd. Na afloop van de wedstrijd wordt samen met de trainers van beide clubs teruggekeken en geanalyseerd. Meestal presenteren we ook een Gast van de Dag: prominenten uit het bedrijfsleven, de politiek of de sport. Zo waren naast burgemeester Meijer en de Zwolse wethouders onder meer Michael van Praag, Adriaan Visser, Evert ten Napel en bouwer/investeerder Dik Wessels te gast bij de BCB.

  Naast de activiteiten rondom het eerste elftal worden ook andere evenementen georganiseerd voor sponsoren (en hun relaties) die hoog gewaardeerd worden. Enkele hoogtepunten waren de buitenlandse reizen naar o.a. Praag, Istanboel, Berlijn, München, Sardinië en Madrid. Verder organiseerde de BCB wijnavonden, een zeiltocht op het IJsselmeer en bezoeken aan eredivisiewedstrijden. De sponsoravond met Riemer van de Velden en Foppe de Haan was één hoogtepunten met een 120 man in een vol clubhuis.

  Sponsoren worden middels een e-mail nieuwsbrief geïnformeerd maar kunnen inmiddels ook terecht op de website van VV Berkum. Ook hiermee wil de BCB onderlinge contacten tussen sponsoren en andere de BCB-leden ondersteunen en stimuleren.

  Het bestuur

  Henk Visscher,              tel: 06-54223797     e-mail: henk@newroadz.nl                           voorzitter

  Ab van den Berg,          tel: 06-50288649     e-mail: a.van.den.berg@home.nl                  secretaris

  Johan Vogelaar,            tel: 06-53339026     e-mail: johan.vogelaar@outlook.com             penningmeester  

  Rainer Fröhlich,            tel: 06-21261816     e-mail: info@frohlich.nl 

  Bert-Jan Oldengarm      tel: 06-20073357     e-mail: bjoldengarm@gmail.com

  Robert Schraag            tel:                          e-mail: verenigingsmanager@vvberkum.nl

  Armen Balasanov         tel:                          e-mail: armenbv@hotmail.com

  Sascha Schuurman      tel:                           e-mail: sascha9@hime.nl 

  Steven Lemmens         tel:                           e-mail: bestuurslid-commercie@vvberkum.nl