• Coronabeleid VV Berkum (14 oktober 2020).

  Dinsdagavond heeft het kabinet nieuwe aangescherpte corona regels en richtlijnen afgekondigd.
  Wij krijgen veel vragen binnen over wat nu wel of niet mogelijk is op ons sportpark.
  Op de meeste vragen vind je hieronder een antwoord. Het betreft de door de KNVB uitgewerkte overheidsregels en richtlijnen voor de voetbal waaraan VV Berkum zich conformeert.
  Aanvullend bij dezen de melding dat het Algemeen Bestuur maandagavond aanstaande zich een mening vormt over gestelde vragen over trainingen seniorenteams en overige al dan niet voetbalgeoriënteerde sportieve activiteiten op ons sportpark.
  In ieder geval is dit weekend ons sportpark niet beschikbaar voor dergelijke activiteiten.

  Hieronder de (KNVB) regels:

  Mogen jeugdteams onderlinge wedstrijden spelen tegen andere teams van de eigen vereniging?
  Ja, jeugd mag onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging.

  nb: De eerste mogelijkheid v.w.b. spelen van wedstrijden op ons sportpark is
         zaterdag 24 oktober a.s.

         Een voornemen om een onderlinge oefenwedstrijd te organiseren dient
         gemeld te worden bij het 
  Hoofd Opleiding Pupillen
         (wilschelhaas@outlook.com) resp. het Hoofd Opleiding Junioren

         (luukteb@hotmail.com), die het afstemmen met de Algemeen 
         Wedstrijdsecretaris.

  Hoe moeten de leeftijdsgrenzen worden geïnterpreteerd voor het voetbal?
  In afstemming met NOC*NSF is bepaald dat spelers in de teams binnen de jeugdcompetities (t/m O19), mogen sporten in teamverband en onderlinge trainingswedstrijden spelen tegen jeugdteams van de eigen vereniging op de eigen club.
  De ter plekke geldende lokale noodverordening en gemeentelijke bepalingen blijven altijd leidend.

  Is het toegestaan de kleedkamers te gebruiken voor het (droog) wegleggen van spullen of gebruik van toilet.
  Om te voorkomen dat het in nauwe gangen en ruimtes druk wordt is het niet toegestaan om spullen (droog) weg te leggen in de kleedkamers. Indien het toilet zich bevindt in de kleedkamer mag de kleedkamer wel van het slot om gebruik te maken van het toilet. Voorkom hierbij altijd drukte. 

  Wat is het maximum aantal toegestane trainers/leiders voor een jeugdteam.
  Hiervoor geldt geen maximum aantal. Houd hiervoor de gebruikelijke samenstelling van jouw team aan en zoek niet onnodig de ‘randen’ van de richtlijnen op.

  Waarom mag er geen publiek meer aanwezig zijn bijtrainingen of onderlinge wedstrijden.
  Vanwege de zorgwekkende landelijke besmettingscijfers heeft de overheid besloten dat grote groepen mensen niet meer bij elkaar kunnen komen. Dat geldt ook voor sportpubliek.

  Mogen ouders naar de trainingen van de kinderen komen kijken.
  Nee, toeschouwers zijn niet toegestaan op de sportaccommodatie. Het doel van de overheidsmaatregelen is om de trainingen zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Om die reden zijn toeschouwers niet toegestaan. Dit geldt ook voor ouders.

  Wie is er wel welkom op de sportaccommodatie?
  Op het publiek na zijn alle personen welkom die een rol hebben bij de organisatie van de trainingen.

  Mogen er bij spelers met een beperking wel ouders/begeleiding aanwezig zijn?
  Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een speler met een beperking mogen wel worden toegelaten op de sportaccommodatie.

  Voor welke (niet horeca) activiteiten kunnen de verenigingen de sportkantine wel gebruiken?
  De sportkantine kan gebruikt blijven worden voor verenigingsactiviteiten die ondersteunend zijn aan het voetbal. Denk hierbij aan:
  - Operationeel commissie overleg
  - Eigen trainingen en cursussen (o.a. trainers, scheidsrechters)
  - Verenigingsrechtzaken (ALV’s etc.)
  Hierbij is het uitgangspunt dat de horeca in de kantine gesloten blijft en er geen grote groepen bij elkaar komen. Daarnaast gelden de huidige coronarichtlijnen m.b.t. het aantal toegestane personen in binnenruimtes.

  Is het toegestaan om een consumptie aan vrijwilligers aan te bieden?
  Ja. Een consumptie zoals een kopje koffie/thee aanbieden aan vrijwilligers rondom trainingen/wedstrijden is toegestaan zolang de kantine en horeca gesloten blijft.

  Wat moeten we doen wanneer iemand positief getest is op het coronavirus?
  In het geval van een positieve test in je team is het verstandig om zo snel mogelijk, via de betrokkene, te schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler.

  Over het algemeen verblijven sporters tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon en ziet de GGD teamgenoten als 'overige niet nauwe contacten'. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan wedstrijden maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt.

  Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid! Als je dus weet dat iemand meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van de desbetreffende speler is geweest, dan geldt voor deze persoon het dringende advies in quarantaine te gaan voor de duur die de overheid voorschrijft.

  Mag een positief geteste speler deelnemen aan de trainingen?
  Nee, een positief geteste speler neemt geen deel aan trainingen, wedstrijden en/of andere clubactiviteiten en volgt de richtlijnen die vanuit de GGD worden opgelegd.

  Geld het dringende advies om een mondkapje te dragen in publieke ruimtes ook op de sportparken?
  Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapjes te dragen in voor publiek toegankelijke binnenruimtes. Het mondkapje hoeft niet te worden gedragen tijdens de sportbeoefening. Wel is het dringende advies het te dragen in de hal en andere binnenruimtes.

  Mag ik een kind tot 13 jaar weigeren op mijn club wanneer er sprake is van verkoudheidsklachten?
  Bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende hooikoortsklachten, dan mag hij of zij niet naar een sporttraining/-wedstrijd. Het kind moet ook thuisblijven als het bij iemand woont die koorts heeft of benauwd is.

  Is het toegestaan om met personen uit meerdere huishoudens in één vervoermiddel te reizen naar de trainingen?
  Ja, dit is toegestaan. Hiervoor gelden wel de richtlijnen en adviezen vanuit de overheid. Wanneer je met personen uit meerdere huishoudens plaatsneemt in één auto is het advies om een mondkapje te dragen voor reizigers van 13 jaar en ouder. Voor het vervoer in een bus/touringcar geldt de verplichting van het dragen van een niet-medisch mondkapje voor reizigers van 13 jaar en ouder.


  Namens Algemeen Bestuur VV Berkum.