• Dinsdag 26 mei online wijkbewonersavond in Berkum.

  Als voetbalvereniging Berkum zijn we actief betrokken bij
  Berkum Energie Neutraal (BEN) en we delen daarom
  ook de berichten van BEN.


  We nodigen onze leden, inwoners van Berkum en de buitengebieden, van harte uit voor de eerste online bewonersavond van BEN! Dat doen we samen met de wijkvereniging.Op dinsdag 26 mei kunt u vanuit uw eigen huiskamer deelnemen aan een interactieve informatieavond over het project Berkum Energieneutraal. 

  Onderwerp op wijkbewonersavond.
  In het algemeen informeren over de stand van zaken rondom het project Berkum Energieneutraal en in het bijzonder de ‘eerste fase verduurzamen woningen’Bewoners i.c. deelnemers aan de online sessie kunnen live vragen stellen. 

  Het project BEN.
  Binnen het project Berkum Energieneutraal gaan we met 50 tot 100 woningeigenaren ervaring opdoen in de zg. ‘eerste fase verduurzamen woningen’.

  Onze aanpak is dat we eerst helder aangeven wat u kunt verwachten als u meedoet aan dit project. En dat is geheel vrijwillig. Nadat het traject is toegelicht starten we met een maatwerkadvies.

  Nadat alle geïnteresseerden bezoek hebben gehad van een energieadviseur, kijken we of het mogelijk is om slim overeenkomstige maatregelen (bijvoorbeeld het isoleren van de spouw, van daken of het laten aanbrengen van zonnepanelen) in de markt te zetten om zo een collectief aanbod van marktpartijen te krijgen. Dat aanbod leggen we vervolgens aan u voor.

  Vervolg in juni.
  In juni organiseren we een informatiesessie voor belangstellenden ‘eerste fase verduurzamen woningen’.
  Als deze eerste fase is uitgevoerd, hebben we samen veel ervaring opgedaan en starten we een volgend project op om een volgende serie woningen te verduurzamen.

  Aanmelden voor online bewonersavond.
  Ga (voor de flyer) naar de webpagina van BEN.
  Onderaan de pagina staat de button om je aan te melden.

  Aanvang online bewonersavond.
  De start van de bewonersavond is op dinsdag 26 mei om 19.30 uur.
  De sessie zal ongeveer een uur duren. 
  Degenen die zich hebben aangemeld ontvangen ruim van tevoren alle benodigde informatie om virtueel te kunnen deelnemen.