• Eerste presentatiegids voor oudste vrouwelijke lid

     

    Louis Weenink, voorzitter van de Bestuursgroep Commerciële Zaken, heeft het eerste exemplaar van de ‘Presentatiegids 2019-2020’ van VV Berkum uitgereikt aan Diny Klein-Van den Berg, het oudste vrouwelijke Berkum-lid, en haar echtgenoot Gé Klein, die ook lid én een belangrijke sponsor van onze vereniging is.

    Wij streven ernaar dat alle bewoners van de wijk Berkum, alle leden en alle sponsoren van onze vereniging de nieuwe presentatiegids en het leden- c.q. sponsorpasje uiterlijk begin volgende week zullen hebben ontvangen.

    De realisatie van de 60 pagina’s tellende gids is mede mogelijk gemaakt dankzij de advertenties van 62 sponsoren, die wij hierbij hartelijk willen bedanken voor hun financiële bijdrage.