• Algemene gedragsregels VV Berkum

  Als vereniging doen wij er alles aan om onze leden, de vrijwilligers en de toeschouwers in een veilige omgeving plezier aan de voetbalsport te laten beleven. Het bestuur en alle bestuursgroepen/commissies dragen de gedragscode actief uit. In het bijzonder de trainers, begeleiders, scheidsrechters en ouders/verzorgers. Zij hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van deze gedragsregels. Wij kunnen dit niet alleen en hebben iedereen binnen de vereniging daarbij nodig!

  De algemene gedragsregels worden hieronder benoemd. Deze regels gelden voor iedereen die lid is van VV Berkum of aanwezig is op sportpark de Vegtlust.

  Algemene gedragsregels van VV Berkum:
  VV Berkum staat voor plezier en sportiviteit, respect voor een ander. Wij zijn trots op onze vereniging en ontvangen iedereen gastvrij.

  • Iedereen is welkom
  • Wij zorgen voor een positieve sfeer en een sportief klimaat
  • Wij tonen waardering voor de scheidsrechter
  • Wij laten de kinderen hun spel spelen
  • Wij gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen
  • Als er problemen zijn, maken we er een melding van
  • Wij discrimineren niet
  • Wij spreken elkaar aan op grensoverschrijdend gedrag


  Mocht er toch iets gebeuren wat niet door de beugel kan? Meld het bij onze vertrouwenspersonen.
  Meer informatie over de werkwijze van de vertrouwenspersonen (VP) kan je hier vinden.

  Als iedereen zich aan bovenstaande gedragsregels houdt, beleven wij allemaal heel veel voetbalplezier bij onze vereniging, VV Berkum. Dit doen we samen.