• In Memoriam Geert Tijhuis
  (1 april 1935 – 14 september 2022)

   

  Geert, erelid van onze vereniging, is niet meer. 

  De achterliggende jaren waren voor Geert niet gemakkelijk. Zijn eigen gezondheid en vooral die van zijn vrouw leidden tot een zorgelijke situatie. In 2019 verhuisden ze naar een aanleunwoning in Berkumstede. Ze woonden daar nog niet zo lang totdat Geert, in de uitwedstrijd tegen Flevo Boys, lelijk ten val kwam. Geleidelijk aan herstelde hij, maar – zo merkten de Berkumers - helemaal de oude is hij niet meer geworden. De verslechterende gezondheidssituatie van zijn vrouw heeft hij in eerste instantie op bewonderenswaardige wijze in de thuissituatie weten op te vangen. Maar op een gegeven moment ging dat niet meer en werd zijn vrouw overgeplaatst naar de verpleegafdeling. Het hoeft geen betoog dat deze scheiding van zijn vrouw hem zwaar viel. Een paar weken geleden heeft hij een ongeluk gehad met zijn scootmobiel, waardoor hij in het ziekenhuis kwam te liggen. Zijn gezondheidstoestand ging snel achteruit. Op 14 september jl. is hij na een kort ziekbed overleden.


  Zijn verdiensten en betrokkenheid bij de club.

  Geert is niet minder dan 48 jaar lid geweest van Berkum. Zeg maar rustig als onbezoldigd ‘werkend lid’.

  Zover we kunnen nagaan werd hij in 1974 lid. Maar hij begon in 1971 al als jeugdleider.
  Samen met onder andere Klaas Weiland heeft hij destijds met de Middenstandshows de basis gelegd voor de commerciële successen van onze club. In een paar jaar tijd verkochten ze 360 meter reclameborden rond het nieuwe hoofdveld (quote jubileumboek 50 jaar Berkum).
  Geert heeft waarschijnlijk toen niet geweten dat hij nog vele en vele jaren ‘plezier (…)’ zou hebben van de reclameborden. Want samen met de vrijwilligers van de Ed&WillemBever-club deed hij het onderhoud en de vervangingen. En onze Rainer Fröhlich zorgde er wel voor dat ze op de woensdagochtenden niet met de handen werkeloos over elkaar hoefden te zitten.

  De vrijwilligers van de Ed&WillemBever-club mogen dan behoren tot de zg. oudere jongeren. Maar je staat er versteld van hoe ze op hun leeftijd halsbrekende toeren uithalen om die onhandige reclameborden op de 2e en 3e ring waterpas op te hangen. Of Geert stond, met anderen, met een emmer en borstel hoog op de ladder om de reclameborden schoon te maken. Circusartiesten leken het soms wel.

  In de tachtiger jaren was Geert ook heel actief met het versieren van wagens die namens de VV Berkum deelnamen aan de optochten in Berkum en in Zwolle. Hij haalde dan altijd gladiolen uit de polder.

  Vele andere werkzaamheden en klussen heeft Geert opgepakt op De Vegtlust. Hij is jarenlang consul geweest (het beoordelen van de bespeelbaarheid van de velden). Ook verzorgde Geert de vlaggen bij Berkum. Als ze stuk waren werden ze niet zomaar weggegooid, maar werd er nog geprobeerd om ze te herstellen. Aldus een ingewijde Bever.

  Niet ten onrechte werd Geert in het Jubileumboek 50 jaar Berkum al de ‘accommodatie- en actieman’ genoemd.

  We stoppen met de opsomming van zijn bijdragen. Het is te veel om op te noemen.
  Het toenmalige bestuur van Berkum kende maar al te goed zijn verdiensten en heeft hem vanwege zijn gehele oeuvre in de negentiger jaren benoemd tot erelid van de VV Berkum.

  Het mag niet onbenoemd blijven dat hij naast zijn uitvoerende werkzaamheden voor Berkum tot de vaste supportersgroep behoorde die bij thuis- en uitwedstrijden de verrichtingen van ons 1e elftal nauwgezet volgde (en becommentarieerde).

  Tenslotte willen we nog opmerken dat het fijn was dat hij afgelopen juni als gast nog aanwezig kon zijn op onze sponsoravond.

  Familie, VV Berkum en de volkstuin.
  Voor Geert gold: familie - VV Berkum - de volkstuin. Tot aan zijn pensionering zat daar uiteraard ook nog zijn werk (PTT) bij. Daar weten we niet zo gek veel van en is uiteraard ook alweer heel lang geleden. Maar die volkstuin aan de Kuyerhuislaan die wilde ook wat. Want naast zijn werk in ‘de tuinen op De Vegtlust’ was tuinieren in zijn volkstuintje zijn grote hobby. Regelmatig zag je hem met volle fietstassen zijn oogst naar huis brengen. Nog niet zo lang geleden haalde Geert – aldus die eerdergenoemde ingewijde Bever - nog even 50 (!) boerenkoolplanten van de mart die zijn zonen maar water moesten geven. Dus straks niet minder dan 50 struiken. Dat zijn aardig wat stamppotbuffetten voor de familie.

  Afscheid.
  Wij hopen dat Geert met een tevreden en trots gevoel heeft kunnen terugkijken op zijn leven. Eén ding is zeker, wat de VV Berkum betreft is dat trotse gevoel meer dan terecht. Wij zijn Geert heel veel dank verschuldigd voor alles wat hij in al die jaren voor de voetbalvereniging Berkum heeft gedaan en betekend. Gelukkig wordt die waardering niet alleen nu uitgesproken, maar is die al eerder tot uitdrukking gebracht in zijn benoeming tot erelid.
  De kringen waarin hij verkeerde binnen Berkum zullen Geert gaan missen.
  Dit geldt te meer voor zijn familie, zijn vrouw, dochter (Hanny), beide zonen (Theo en Gerald) en overige naasten.
  Tot hen zouden we willen zeggen: ‘Geef de herinnering aan hem een plek die bij jullie past en hem toekomt.

  Namens Algemeen Bestuur VV Berkum

   

  NB
  Gelegenheid tot condoleren is er op maandag 19 september a.s. op Kranenburg van 16.00 – 16.30 uur. De crematie is op dinsdag in besloten kring.