• In memoriam Klaas Weiland

  Op 12 februari jl. is ons lid van verdienste Klaas Weiland overleden. Klaas was de grote animator van de Middenstandsshows in de jaren ‘70. van de vorige eeuw. Hij verzorgde de marketing. Vele maanden per jaar was hij doende om standhouders binnen te halen. Dat deed hij elke keer weer zeer succesvol. Maar liefst 10 jaar!

  De revenuen van de shows waren voor die tijd verbluffend hoog. De gemiddelde opbrengst per show was 40.000 gulden. En dat 10 keer !!! Met deze enorme som geld is ons prachtige clubhuis gebouwd. Het succes bleef natuurlijk niet onopgemerkt, radio en tv schonken er aandacht aan. Met behulp van vele vrijwilligers (zo`n 150 per show), organiseerde de VV Berkum dit unieke evenement. Vele duizenden bezoekers bezochten deze shows en brachten geld in het laatje. Zonder Klaas was dit alles niet mogelijk geweest. Terecht werd hij daarom benoemd tot ‘lid van verdienste’.

  Hier werd toen de basis gelegd van het ondernemerschap binnen onze VV Berkum.

  Helaas ging het met de gezondheid de laatste jaren niet geweldig. Het belette hem overigens niet om de wedstrijden van ons 1e elftal
  regelmatig te bezoeken. Klaas is er niet meer, een markant lid hebben we verloren!

  We wensen de familie en vrienden van Klaas veel sterkte toe.

  Klaas , bedankt voor het vele wat je voor onze vereniging hebt gedaan.

  Rust zacht makker.