• In Memoriam Lambert Pellinkoft.

  Insiders waren op de hoogte. De gezondheidssituatie was zorgelijk. Het perspectief was somber. Dinsdag 24 september jl. overleed Lambert Pellinkoft op 67 jarige leeftijd. De ziekte, die wij mensen eigenlijk liever niet bij naam noemen, had zijn verwoestende werk gedaan.

  Daarmee nemen wij afscheid van één van de vier Berkumleden die zich in het oprichtingsjaar (mei 1961) als lid aanmeldden. Dat feit op zich zegt al genoeg over de innige band tussen Lambert en onze club. Waar hij uiteraard begon als speler. Zo werd Lambert in 1963 kampioen met P1 met Piet Slot als trainer. Enige tijd later haalde hij zijn eerste titel binnen. Er bestaat de uitdrukking ‘op een slof en een oude voetbalschoen’. Door de nood gedwongen maakte Lambert daarvan ‘op gympies en met gebreide kousen’. Zijn voetbalschoenen was hij eerder kwijtgeraakt tijdens een toernooi en hij had niet direct nieuwe kicks beschikbaar.

  Tien jaar later speelt Lambert, in de zeventiger jaren, in het eerste. Succesvolle tijden met mooi voetbal onder Jan de Roos. Aanvankelijk als rechtsbuiten, later omgeturnd tot rechtsback. De snel langs de lijn oprukkende vleugelverdediger. Een spelconcept dat je de laatste jaren veelvuldig ziet worden toegepast. Maar toen al door Lambert met succes gehanteerd. In 1980 stopt Lambert en gaat wat lager spelen. In die periode gaat hij zich ook bestuurlijk inzetten met de portefeuille materiaal en accommodatie. Zo wordt hij de trekker van het project ‘leaseshirts’, een nog niet eerder vertoond fenomeen. Toen later de shirtsponsoring zijn intrede deed was het aannemersbedrijf Pellinkoft BV een van de eersten die daarmee begon.

  Lambert en bouwbedrijf Pellinkoft BV zijn als sponsor decennia lang met de club verbonden geweest. In 2008 werd na 25 jaar het hoofdsponsorschap overgenomen door een andere sponsor, maar bleef bouwbedrijf Pellinkoft sponsor tot begin 2018. Op dat moment bereikte Lambert zijn pensioengerechtigde leeftijd en werden de medewerkers en activiteiten overgedragen aan een ander aannemersbedrijf uit Zwolle.

  We gedenken de grote persoonlijke betrokkenheid van Lambert t.a.v. de club ondersteund door een betekenis- en waardevolle sponsorrelatie. We zullen hem missen als trouw supporter van Berkum 1. Er blijft een lege plek achter bij zijn vrienden van de businessclub. 

  We zouden nog zoveel meer kunnen schrijven over Lambert in relatie tot onze club. Daardoor zal onze waardering, ons beeld en onze herinnering van Lambert niet wezenlijk veranderen.

  Wij wensen zijn vrouw (Agnes) en overige naasten de wijsheid en het geduld toe om dit verlies te verwerken, opdat ze na verloop van tijd de nieuwe levensfase die er nu aankomt een waardevolle en zinvolle invulling kunnen geven.

  NB.
  De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden.
  Gelegenheid om te condoleren, zondag 29 september van 19.30 tot 20.30 uur in Uitvaartcentrum Kranenburg, Kranenburgweg 3 te Zwolle.