• In Memoriam Lidy Bosscher.

  Op de Nieuwjaarsbijeenkomst 4 januari jl. spraken insiders elkaar al met bezorgde ondertoon aan met het bericht dat het slecht ging met Lidy. En helaas op maandag 6 januari jl. ontvingen we het confronterende bericht dat Lidy die dag (op 70 jarige leeftijd) was overleden. Ook wanneer je weet dat er slechte vooruitzichten zijn, dan is het toch voor degenen die Lidy van nabij gekend hebben een schok. Jarenlang heeft ze, samen met Lammert, geknokt voor behoud van leven ook waar de kwaliteit geleidelijk aan terugliep. Alhoewel verzwakt waren er periodes dat het leek dat ze weer perspectief zag. Ondanks haar strijdbaarheid heeft de ziekte haar perspectief definitief afgenomen. En zullen we afscheid moeten nemen van Lidy. Maar niet van de waardevolle herinneringen.

  Lidy was sinds oktober 1996 officieel lid van de club, maar waarschijnlijk al langer betrokken, want datzelfde jaar werd ze gekozen tot Vrijwilliger van het Jaar. Lammert (haar man) werd in 1962 lid van Berkum. Eén jaar na de oprichting van de club,
  Ze was lid van de Bestuursgroep Clubhuis. Ze deed de planning van de vrijwilligers achter de bar en in de keuken, maar heeft ook zelf in de keuken en achter de bar geholpen.
  Daarenboven was ze Gastvrouw in onze sponsor- en bestuursontvangstruimte op zaterdagmiddag. 
  De laatste jaren was ze bij de Bestuursgroep Vrijwilligers & Leden actief. En was zeer bedreven in het in gepaste stijl schrijven van de mooiste brieven en kaarten bij geboorte, jubilea ed.
  Ze was niet in de laatste plaatst trouw en fel supporter van Berkum 1 (zowel uit en thuis). Een veelgehoorde en ‘gevleugelde uitspraak’ van Lidy vanaf de zijlijn: “Jongens, over de vleugels” 

  Ook lagere elftallen (elftal van echtgenoot Lammert en de elftallen van buurkinderen) genoten haar belangstelling. Zij was daar meestal de enige vrouwelijke supporter!
  Ze ging mee op de Berkum voetbaluitjes (onder andere trainingskamp Berkum 1 op Sardinië, voetbalwedstrijden in het buitenland met de Businessclub).
  Ongetwijfeld heeft ze op die reizen (en bij ons in de kantine) de nodige glaasjes rode wijn genuttigd.
  In dat verband was een andere gevleugelde uitspraak van de wijnkenner Lidy: ‘Liever niet in een nat (omgespoeld) glas’. Zo wisten haar vrienden en kennissen te vertellen.

  Kortom, Lidy heeft bijgedragen en deelgenomen aan vele onderdelen van de vereniging.

  Het is fijn dat Lidy in ieder geval heeft mogen meemaken dat Lammert, haar man, onlangs in november 2019 op de Algemene Ledenvergadering (ook) tot Vrijwilliger van het Jaar is benoemd.

  We zijn Lidy zeer erkentelijk voor haar waardevolle bijdragen aan de vereniging en haar plezierige aanwezigheid bij de voetbal en andere activiteiten van de club. Mede hierdoor heeft ze een grote vriendenclub aan VV Berkum overgehouden die haar vanaf nu gaat missen, maar in wiens collectief geheugen de sympathieke en vriendelijke Lidy Bosscher onuitwisbaar bewaard zal blijven.

  Wij wensen haar man Lammert de wijsheid en het geduld toe om dit verlies te verwerken, opdat hij na verloop van tijd de nieuwe levensfase die er nu aankomt weer een waardevolle en zinvolle invulling kan geven.

  Namens Algemeen Bestuur

   

  Afscheid nemen.
  De afscheidsviering vindt plaats op vrijdag 10 januari a.s. om 13.30 uur in de Dominicanenkerk Assendorperstraat 29 te Zwolle. Voorafgaand aan de viering is er gelegenheid tot condoleren in de kerk van 12.30 tot 13.20 uur. Na de plechtigheid is er een informeel samenzijn in De Refter.
  Lidy wordt in besloten kring naar het crematorium begeleid.
  Er is tevens gelegenheid tot condoleren op donderdag 9 januari a.s. van 19.00 – 20.00 uur in het uitvaartcentrum Kranenbrug, Kranenburgweg 3 te Zwolle.