• Informatie van Bestuur VV Berkum.

  Beste leden, sponsoren en overige betrokken Berkumers,

  Het kabinet heeft gisteravond weliswaar besloten om met onmiddellijke ingang alle evenementen, tot zeker 1 juni te verbieden, maar aangaande scholen en sport blijft de datum van 6 april a.s. van kracht waarop verdere besluiten worden genomen.
  De KNVB heeft wel alvast 3 scenario’s neergelegd waarvoor dus op of na 6 april a.s. gaat worden gekozen:
  1. de competities worden uitgespeeld voor 30 juni (tot 1 juni zonder publiek),
  2. de competities worden uitgespeeld na 30 juni of
  3. de competities worden helemaal niet uitgespeeld.

  Op voetbalgebied verschaft dat op dit moment weinig duidelijkheid en houvast.

  Forse uitdaging.
  Uiteraard heeft het bestuur alle begrip voor de drastische maatregelen van onze regering in de noodzakelijke strijd tegen het Coronavirus, dit gaat immers boven alles. Tegelijkertijd betekent het ook dat onze vereniging in de komende maanden geconfronteerd zal worden met een enorme uitdaging en een flink aantal problemen, waarvan het grootste de inkomstenderving zal zijn. Dit terwijl een behoorlijk aantal kosten door zullen blijven lopen.

  Vervolg.
  Het bestuur heeft al een aantal stappen gezet in het (financieel) kader van door de overheid aangereikte mogelijkheden en beraadt zich op dit moment op aanvullende maatregelen.
  Eind deze week of anders begin volgende week zullen we jullie hierover nader informeren.

  Neem je verantwoordelijkheid.
  Op dit moment is het belangrijk dat wij elkaar zoveel mogelijk helpen, begrip tonen voor elkaars problemen en vooral en bovenal de richtlijnen uitgevaardigd door de overheid volgen in de strijd tegen het Coronavirus.


  Een gezamenlijke krachtsinspanning.
  Wij zijn een hechte en veerkrachtige club en met elkaar kunnen we heel veel betekenen en realiseren. Daar hebben we in het verleden genoeg voorbeelden van gezien.

  Het bestuur wenst jullie veel gezondheid en laten we proberen om met elkaar deze wedstrijd tegen een onzichtbare tegenstander met duidelijke cijfers te winnen.


  Algemeen Bestuur VV Berkum