• Beste leden,
   
  Met ingang van dit seizoen wordt vv Berkum met betrekking tot de contributie-inning ondersteund door Nikki. We doen dit om de inning te professionaliseren en efficiënter te laten verlopen. Dit betekent dat er voor jullie een paar dingen gaan veranderen, die we hier hebben samengevat.
   
  1. Betaling ineens
  Via Nikki sturen we jullie eind augustus een e-mail met daarin een link. Je kunt ervoor kiezen om de contributie ineens te betalen. Dit gaat veilig, via ideal. Voor de contributiebedragen zoals deze voor het komende seizoen zijn vastgesteld, verwijzen we jullie naar de website van vv Berkum. Bij betaling ineens hoef je geen administratiekosten te betalen en betaal je het betreffende contributiebedrag (en voor nieuwe leden EUR 15,- éénmalige inschrijfkosten).
   
  2. Betaling in 6 maandelijkse termijnen (met extra administratiekosten)
  Met ingang van dit seizoen is het daarnaast mogelijk om de contributie per maand te voldoen (in 6 termijnen). Ook hiervoor moet je de link in de e-mail die je hebt gekregen volgen.  Als je kiest voor betaling per maand (in totaal 6 termijnen), dan krijg je per maand een e-mail met betaallink naar ideal. Je zult wel zelf de mails in de gaten moeten houden en zorgen dat je elke maand betaalt. Ook moet je er rekening mee houden dat bij betaling per maand er extra administratie- en handelingskosten in rekening worden gebracht: deze bedragen 10% van het contributiebedrag met een maximum van EUR 19,- (max EUR 3,17 per termijn).
   
  3. Aanmaning en contact
  Nikki zal ook de aanmaning van de uitstaande contributie verzorgen en het eerste aanspreekpunt zijn voor contributie. Je kunt ze bereiken via email: contributie@nikki.nl
  Vanzelfsprekend kun je voor dringende vragen ook de penningmeester van vv Berkum benaderen via penningmeester@vvberkum.nl.
   
  Dus:
  • Als je de link van Nikki krijgt eind augustus, volg je de link en kies je voor betaling ineens of per maand (6 termijnen en met extra kosten)
  • Je houdt zelf de tijdige betaling in de gaten om aanmaning te voorkomen.
  • Bij vragen kun je Nikki bereiken op contributie@nikki.nl.