• Nieuwe samenstelling dames bestuur

    Na een aantal jaar de rol van voorzitter van het dames bestuur te hebben vervuld, heeft Tanja van Leuven sinds dit seizoen het stokje overgedragen.

    Naast de huidige bestuursleden, Jitske Haanstra en Alicia Weenink, is besloten het bestuur verder uit te breiden. Sabrine Stroo, Yvonne Overmars en Marloes Compagnie zullen de bestuursgroep versterken.

    Sabrine Stroo, spelend in vrouwen 1, zal het wedstrijdsecretariaat van de dames voor haar rekening nemen. Yvonne Overmars en Marloes Compagnie, beide spelend in vrouwen 3, zullen de organisatie van toernooien en andere activiteiten binnen de dames afdeling op zich nemen.

    Daarnaast kunt u nog steeds terecht bij Jitske Haanstra voor vragen omtrent de senioren en bij Alicia Weenink voor de junioren.

    Dit alles is nog steeds onder toeziend oog van de voorzitter van ons V.V. Berkum, Jan Teun Fuller.