• Het door ons gelanceerde plan om voor de verbouwing de resterende financiering op te halen is succesvol. We hebben inmiddels de benodigde € 100.000 bij elkaar en dat is gerealiseerd met een brede groep deelnemers. En daar zijn we erg blij mee, want daarmee kan de verbouwing van het clubhuis doorgaan!
     
    We hebben besloten om mogelijkheid om in te schrijven voor deze obligaties nog even door te laten lopen tot 15 november aanstaande. Inschrijven kan dus nog steeds via onze website. Na 15 november gaat de inschrijving dicht. Eventuele extra inschrijvingen gaan we gebruiken voor het verder verduurzamen van onze accommodatie. Een heel relevant thema in de huidige tijd.
     
    Met vriendelijke groet,
    Algemeen Bestuur vv Berkum