• Reserveren/agenderen via de Agenda Verenigingsactiviteiten.

  Onze Verenigingsmanager (verenigingsmanager@vvberkum.nl) maakt afspraken met externe partijen voor verhuur, gebruik van onze ruimtes, velden en ander accommodatieonderdelen.
  Hij legt deze afspraken i.c. reserveringen vast in de Agenda Verenigingsactiviteiten.
  Zichtbaar onderaan de frontpage van onze site.

 • Maar de Agenda Verenigingsactiviteiten wordt evengoed gebruikt voor het vastleggen van intern gebruik ruimtes en velden op onze accommodatie.

  Afstemmen met en doorgeven van gebruik van onze accommodatie.
  Om het beheer van ons sportpark goed te kunnen managen is het zaak dat iedereen die voornemens is om ruimtes op onze accommodatie te gebruiken en/of activiteiten te organiseren op ons complex dit afstemt resp. doorgeeft aan onze Verenigingsmanager. Hij zal dat na bedoelde afstemming en goedkeuring ook registeren op de Agenda Verenigingsactiviteiten.

  Op deze manier is het voor iedereen mogelijk om te zien waar en wanneer op onze accommodatie onderdelen gereserveerd zijn.