• Robert Schraag: Verenigingsmanager VV Berkum.

  Er was veel belangstelling op de Nieuwjaarsbijeenkomst van VV Berkum hedenmiddag (4 januari). Alsof de gasten de aankondiging van belangrijk nieuws voorvoelden. Tijdens zijn toespraak riep onze voorzitter Jan Teun Fuller Robert Schraag naar voren. In aansluiting daarop kondigde hij de aanstelling aan van Robert Schraag als Verenigingsmanager VV Berkum. In de toelichting op dit bestuursbesluit citeerde hij het persbericht wat die middag nog zou uitgaan:
  ===================================================================

  Persbericht

  VV Berkum heeft Robert Schraag aangesteld als Verenigingsmanager VV Berkum. Zijn belangrijkste taken zijn het commercieel exploiteren van de accommodatie, gastvrijheid, versterken van de verbinding tussen bestaande afdelingen van vrijwilligers (bestuursgroepen).

  Sportpark de Vegtlust is op zaterdagen druk bezocht. Ook tijdens trainingen is de parkeerplaats te klein. Dat betekent niet dat altijd volledig gebruik wordt gemaakt van de faciliteiten. Vanaf januari 2020 stelt de vereniging Robert Schraag aan als Verenigingsmanager. Robert (wonend in Berkum) is een clubman pur sang, bekend als inspirator en mensen mens. Maar ook wel, als het gaat om voetbal, een tikkeltje fanatiek. Al deze eigenschappen maken dat Robert de ideale man is om zich in ieder geval de komende 2 jaar te verbinden aan VV Berkum.

  De belangrijkste taken van de Verenigingsmanager zijn het commercieel exploiteren van de velden en de gebouwen. We denken dan aan het verhuren van ruimten maar ook aan het samen met de vrijwilligers van het clubhuis ervoor zorgen dat wij gastvrij onze mensen ontvangen. De aanstaande verbouwing van het clubhuis zal onderdeel uitmaken van zijn takenpakket. Tenslotte zal de Verenigingsmanager de verbinding tussen de bestuursgroepen versterken en moderniseren. De Verenigingsmanager gaat geen vrijwilligerstaken overnemen. Onze vrijwilligers blijven het kloppend hart van de vereniging

  Zwart wit Warm hart

  ===============================================================

  Robert zal gemiddeld drie dagen per week beschikbaar zijn op de voor zijn functie relevante dagdelen resp. tijdstippen. Samenvattend zullen zijn werkzaamheden omvatten:
  a)         exploitatie i.c. verhuur beschikbare ruimtes op het sportpark.
  b)         optimaal benutten van de velden.
  c)         coördineren van inzet vrijwilligers.
  d)         schakel tussen de vereniging en de wijk Berkum
  e)         schakel tussen de bestuursgroepen van VV Berkum
  f)          deelname in verenigingsbrede projecten.
  Als Verenigingsmanager rapporteert hij aan het Algemeen Bestuur.

  Het bestuur speelde al langer met de gedachte om een type functionaris als Verenigingsmanager aan te stellen. In welk verband al gauw de naam van Robert viel, zonder te weten of hij ervoor voelde en beschikbaar was. In de voorbereidende besprekingen werd al gauw duidelijk dat Robert super enthousiast was en wel mogelijkheden zag zich vrij te maken. En het bestuur heeft dan ook niet lang geaarzeld om Robert de functie van Verenigingsmanager aan te bieden.

  Robert gaat nu aan de slag om zijn plannen uit te werken en om in de hoedanigheid van Verenigingsmanager afspraken te maken met de verschillende geledingen uit de club om zijn rol en voorlopige plannen te verduidelijken. 
  Als bestuur hebben wij het volste vertrouwen in Robert en hopen dat hij dat vertrouwen ook krijgt van de overige geledingen binnen de club.

  Algemeen Bestuur