•  

  In de volgepakte Businessruimte van VV Berkum is Roel van ’t Oever, de drijvende kracht achter heel wat ontwikkelingen bij onze vereniging, op zaterdag 11 maart benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

  Burgemeester Peter Snijders van Zwolle, die de versierselen uitreikte, roemde de grote inzet van Roel voor zijn club en de wijk Berkum, maar ook voor de stad Zwolle én de regio. “Het blijkt elke keer weer dat je veel voor elkaar krijgt,” constateerde Snijders.

  Methode Berkum
  De burgemeester wees erop dat Roel al in een vroeg stadium veel aandacht had voor de rol van vrijwilligers. Met zijn ‘Methode Berkum’ zorgde hij niet alleen voor een gezond fundament onder de club, maar ook dat de juiste vrijwilliger op de juiste plek terecht kwam. “Jouw kracht ligt in het ‘meenemen’ van de mensen en het vertalen van bestuurlijke besluiten.” Die methode kreeg in Zwolle en ook elders navolging.

  Ook de voortrekkersrol van Roel als ‘groene ambassadeur’ bij het verduurzamen van ons Sportpark De Vegtlust, een voorbeeld dat zelfs landelijk werd opgevolgd, en in de wijk als drijvende kracht achter Berkum Energie Neutraal bleef natuurlijk niet onbesproken. “Ook daar was je je tijd ver vooruit,” stelde Snijders terecht vast.

  Vereerd
  Personen worden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege hun  bijzondere verdiensten met een regionale of zelfs landelijke uitstraling. Niet zo gek dus dat men bij onze club bij Roel uitkwam. De ‘kersverse ridder’, die met een smoes over ‘crisisberaad’ naar De Vegtlust was gelokt, was zelf wat beduusd door zijn net verworven status. Hij zei zich geweldig vereerd te voelen en was blij verrast met het grote aantal aanwezigen. Roel wees op het grote belang van de sociale samenhang in de club en in de wijk en riep iedereen op om zich daar voor te blijven inzetten.

  Roel van ’t Oever kan bogen op een enorme staat van dienst bij VV Berkum. Hij werd door zijn ouders lid gemaakt in 1961, het oprichtingsjaar van de club, en speelde later 14 jaar in het eerste elftal. Roel was daarnaast negen jaar penningmeester en, vanaf 1992, liefst 13 jaar voorzitter. Daarna speelde hij een grote en vaak initiërende rol in allerlei functies, zowel binnen de club als op regionaal en landelijk niveau.

  Roel werd eerder al benoemd tot erelid van VV Berkum en in 2021 werd hij Vrijwilliger van het Jaar. “Ik ben al volgehangen,” zei hij daar eerder zelf over…..