• Stand voorbereidingen herstart training senioren.

  Op 7 mei konden we naar aanleiding van de maatregelen van het kabinet op onze site melden dat vanaf 11 mei a.s. buitensporten op 1,5 meter weer is toegestaan.
  Ofwel, de senioren mogen weer het veld op.

  Hedenavond (woensdag 13 mei) is er een eerste voorbereidend overleg geweest.
  . De trainingen zullen worden hervat vanaf maandag 25 mei a.s.
  . De bestuursgroep Vrouwen en de bestuursgroep Senioren hebben hun wensen
    voor wat betreft het
  trainingsschema kenbaar gemaakt.
  . In principe zal het reguliere trainingsschema zoveel als mogelijk gehandhaafd
    worden, ook al zullen
  de aanvangstijden afwijken in verband met de vooraf-
    gaande trainingen jeugd tot 21.00 uur.

  . Enkele teams hebben aangegeven wel op de zaterdag te willen trainen.
  . Volgende week buigen we ons over het opgestelde trainingsschema.

  In de loop van volgende week, uiterlijk donderdag 21 mei, zal het definitieve trainingsschema worden gecommuniceerd.

  De protocollen die in acht genomen moeten worden zijn reeds bekend.

  Bekijk hier het ‘protocol veiligheid en hygiëneregels voor iedereen.
  Bekijk hierhet protocol voor spelers’.


  Blijf gezond!

  Algemeen Bestuur VV Berkum