• Vriendenclub VV Berkum

    De Vriendenclub Berkum heette tot vorig jaar ‘Club van 100’ en werd door velen geassocieerd met het aantal leden dat de club nastreeft. Anderen dachten bij die naam aan het bedrag dat de leden als ‘contributie’ moesten betalen, maar beide veronderstellingen kloppen niet. Om onduidelijkheid weg te nemen, heet de “Club van 100’ vanaf dit  seizoen ‘Vriendenclub Berkum’.

    De Vriendenclub Berkum werd ongeveer 20 jaar geleden opgericht met als doel extra financiële middelen binnen te halen, waarmee diverse verenigingsprojecten kunnen worden ondersteund en gerealiseerd. De leden van deze toch wel bijzondere club zijn particulieren en bedrijven (uitsluitend Berkum-sponsoren) die de vereniging een warm hart toedragen.

    Mocht u belangstelling hebben om lid te worden van de ‘Vriendenclub Berkum, neem dan contact op met de voorzitter van de Vriendenclub Berkum, Pim van Hoesel, telefoonnummer 06-21607958 of e-mail pimvanhoesel@hotmail.com

    Op de pagina over de vriendenclub is meer informatie terug te vinden.