• Belangrijke informatie over het gebruik van de voetbal.nl app

 • Download de voetbal.nl app

  Download de voetbal.nl app nu en stel je account in met het emailadres waarmee je bij VV Berkum bent ingeschreven in de ledenadministratie. Op deze wijze krijg je relevante informatie over onze vereniging, je eigen team(s), vrijwilligers voorkeurstaken, trainingen, evenementen en als je betrokken bent bij een bestuursgroep ook vergaderingen en bijeenkomsten.
  In je team kun je zaken als aanwezigheid en autoindeling met elkaar delen. Super handig om op de hoogte te blijven van alles wat er binnen je team en VV Berkum afspeelt.

 • Instellen van je account

  Als je de voetbal.nl app gaat installeren zal er gevraagd worden om je te registreren of in te loggen. De volgende situaties kunnen zich voordoen.

  1. Je hebt al een account van Voetbal.nl. Je kunt inloggen met je bestaande account. Bij het inloggen wordt er wel gevraagd om het emailadres opnieuw te koppelen. Zorg dus dat je het emailadres gebruikt waarmee je bij VV Berkum in de ledenadministratie bekend bent.

  Hoe weet ik met welk emailadres ik bekend ben bij VV Berkum? Het adres waarop je doorgaans de mailtjes van VV Berkum ontvangt is het adres waarmee je bij onze vereniging bekend bent. Of vraag het geregistreerde emailadres op via de ledenadministratie van VV Berkum.

  2. Je hebt nog geen account. Via registreren kun je een nieuw account aanmaken. Zorg er wederom voor dat je het emailadres gebruikt waarmee je bij VV Berkum bekend bent.

  3. Je hebt al een account aangemaakt via de KNVB wedstrijdzaken app. Je kunt dit account gewoon gebruiken om in te loggen in de Voetbal.nl app. De koppeling is reeds gelegd.

 • App Store
 • Google Play Store
 • Meerdere kinderen als lid bij VV Berkum?

  Heb je meerdere kinderen als lid bij VV Berkum en is je emailadres gekoppeld aan meerdere leden van VV Berkum? Geen probleem! Bij het inloggen in de app wordt er gevraagd voor welk kind je wilt inloggen. Op deze manier krijg je alle relevante teaminformatie voor je kinderen te zien. Switchen naar een ander kind kan door in het menu instellingen van de voetbal.nl app te kiezen voor  "persoon kiezen".

 • Privacy instellingen & koppeling met VV Berkum


  Heb je vragen over het instellen van je privacy in de Voetbal.nl app? Bekijk dan het onderstaande filmpje. Heb je dan nog vragen of staan je instellingen niet zoals ze zouden moeten staan? Neem dan contact op ictbeheer@vvberkum.nl